Založ si blog

Otvorený list pre Greenpeace

Vážená organizácia Greenpeace,

nie je to tak dávno, čo som bol vaším veľkým priaznivcom a obdivovateľom. Protesty a aktivity proti skúškam jadrových zbraní či zabíjaniu veľrýb vás zviditeľnili a nezmazateľne zapísali do histórie. Nasadzovanie zdravia či životov pri obrane mieru a ekológie celej planéty – všetka česť a klobúk dole!
So záujmom sledujem aj vaše súčasné aktivity, do ktorých vkladáte celé srdce. Som však na veľkých pochybách, či do nich dávate aj celý rozum.

Nedávno som totiž pri surfovaní na internete  zablúdil na vašu webovú stránku a musím sa priznať, čím viac som čítal, tým som bol smutnejší a sklamanejší z toľkých nezmyslov, poloprávd a zavádzania. Tvrdíte, že Greenpeace podopiera svoje tvrdenia vedeckým výskumom a analýzami nezávislých vedeckých ústavov. Mnohé tvrdenia na vašej stránke však svedčia o opaku.
Pri lobbingu za tú či onú vec si každý lobbista prispôsobí fakty, alebo sa aspoň snaží ukázať „tú svoju pravdu“ v lepšom svetle, než to v skutočnosti je. Obávam sa ale, že prekrúcaním a neaktualizovaním faktov, zamlčovaním vývoja či reálnej situácie nič nedosiahnete.

Pre ilustráciu sa zameriam na niekoľko „faktov“ z vašich stránok, ktorými argumentujete:

Na jednej strane poukazujete na energetickú závislosť na Rusku (jadrové palivo, ropa, plyn),  na strane druhej BRÁNITE zmenám, ktoré by zvrátili či zlepšili tento stav! Ťažba uránu na Slovensku by pomohla nielen ekonomike a zamestnanosti (stovky až tisícky ľudí, zapojených do tohoto projektu), ale tiež by zabránila odlivu kapitálu mimo územia Slovenska! Súčasné technológie a postupy v dobývaní, spracovaní a neskoršej rekultivácii vyťažených území sú ďaleko dokonalejšie, než kedykoľvek v minulosti.
Desiatky rokov zákazu lovu a ochrany veľrýb taktiež už dávno prinieslo svoje ovocie – ich počty narástli do vysokých čísiel. Dnes už tieto cicavce vo veľkých počtoch znovu krúžia po moriach a oceánoch. Tento fakt sa však verejnosti zámerne zamlčuje – je totiž ľahšie tvrdiť, že sú to stále úbožiaci na pokraji vyhynutia a stále tak môžete hrať na strunu súcitu a sympatií ľudí.

Medzi 31 tipmi, ako šetriť energiou spomínate pomerne pokrokové veci, ako LED žiarovky (vysoko efektívne, ale stále bohužiaľ strašne drahé) ale zároveň aj také nezmysly, ako napr. „Ak si kupujete nový počítač, vedzte, že ploché obrazovky sú energeticky šetrnejšie ako klasické“.
Klasický CRT monitor sa ale už roky nepredáva!!!


Silne podporujete alternatívne a obnoviteľné zdroje elektrickej (a tepelnej) energie (veterné či slnečné). Odvrátenou a dodnes nevyriešenou vlastnosťou týchto zdrojov je ich nekontinualita v produkcii energie. Slnko ani vietor nebudú svietiť a fúkať stále alebo práve a iba vtedy, keď to my potrebujeme. Nastáva veľký nesúlad medzi časom produkcie a časom spotreby. Kam teda s takto vyrobenou energiou, dokiaľ sa nespotrebuje? Dnešné batérie sú, pri všetkej úcte, veľmi ťažkopádny spôsob. A neekologický. Na výrobu dostatočného počtu batérií, schopných uskladniť enormné množstvá elektriny vyrobenej v priebehu pár hodín (slnečného svitu alebo vetra) by sme potrebovali tony a tony plastov, kovov, chemikálií, olova, kyselín a iných toxických látok. O životnosti batérií, stratách pri ukladaní a opätovnom čerpaní ani nehovoriac. Toto nie je práve najvhodnejšia cesta, ako šetriť životné prostredie…
Navyše – veterné aj slnečné elektrárne alebo „polia“ potrebujú špecifické podmienky. Veterné musia byť dostatočne ďaleko od ľudských príbytkov, aby nerušili obyvateľov hlukom. Plašia zvieratá hlukom, zabíjajú vtáctvo vrtuľami a turbulenciami, vznikajúcimi za rotormi.
Slnečné produkujú malé množstvá energie v pomere na veľkosť zastavaného územia solárnymi panelmi a efektívne je ich inštalovať len na miesta s naozaj veľkým počtom tzv. slnečných hodín do roka. A také územie v rámci Slovenska takmer neexistuje. Relatívne najlepšie je na tom v tomto ohľade len juhozápad Slovenska. Tam však potrebujeme plochy omnoho viac na polia a užitočnejšiu produkciu, než ich zakrývať panelmi. Navyše, rozdiel medzi slnečným príkonom v letných mesiacoch a zimných je niekoľko desiatok %. Ako vyrovnať takýto priepastný rozdiel??
Tieto alternatívne zdroje môžu slúžiť ako minoritný doplnkový zdroj energie, nie však ako primárny. Takže sme späť pri základnej otázke – aký primárny zdroj elektrickej energie zvoliť pre celé Slovensko, aby mal najmenší dopad na ekológiu, ľudské životy a zdravie, bol primerane stabilný, regulovateľný a kapacitne dostatočný pre budúcnosť? Odpoveď je jednoduchá, aj keď možno prekvapujúca. Jadrové elektrárne. A predtým, než začnete protestovať, dovoľte mi moju voľbu obhájiť (ľahko overiteľnými) faktami.

Celý svet so záujmom (a obavami) sleduje dianie a vývoj v Japonsku, konkrétne situáciu okolo jadrovej elektrárne vo Fukušime.
Drvivú väčšinu strachu a paniky z toho, čo sa tam deje (či skôr nedeje) má na svedomí NEZNALOSŤ faktov a procesov, novinárské zveličovanie a dramatizovanie situácie v snahe zaujať čitateľov a v neposlednom rade aj aktivisti, ako ste vy. Poviem to úprimne, novinári a vy strašíte ľudí niečím, čo neexistuje. Možno práve preto, že rádioaktivita je akási tajomná, neviditeľná, neuchopiteľná a všetkoprenikajúca, sa vám darí oblbovať bežných ľudí. Pripomína mi to trochu stredovek, keď cirkev strašila ľudí peklom, večným zatratením a inkvizíciou.
Text na vašej stránke pod názvom „Greenpeace za bezjadrovú budúcnosť“ je veta za vetou buď nezmysel, alebo veľmi diskutabilne formulovaný argument.
Nebudem tu rozoberať každú jednu vetu či slovo, vyberiem len dve. Veta „Každý deň sa v 440 reaktoroch na celom svete stávajú menšie či väčšie havárie. “ je holý nezmysel, vycucaný z prsta, ako sa ľudovo hovorí. V skutočnosti je to veľmi zriedkavý jav. Keďže nukleárna energia, materiály a všetko okolo toho je pod drobnohľadom odbornej aj laickej verejnosti, zaznamenáva sa podrobne nielen každá havária, ale aj drobné incidenty súvisiace s rádioaktívnymi materiálmi, zariadeniami a pod. A to aj mimo jadrových elektrární. Myslím, že by neškodilo si prejsť reálne a overiteľné záznamy o udalostiach a netvrdiť niečo, čo je totálny blud.
Druhá veta: „Počet výskytu rakoviny v okolí atómových elektrární a prepracovateľských závodov dramaticky stúpa.“
Na akom základe tvrdíte čosi také??? Dokonca ani personál, pracujúci priamo v elektrárni, často iba niekoľko metrov od reaktorov či paliva, nemá podľa overiteľných štatistík a medicínskych záznamov problémy so zvýšeným výskytom rôznych chorôb, priamo či nepriamo spôsobovaných rádioaktivitou, rádioizotopmi a pod. Nie to ešte civilisti, v kilometrových vzdialenostiach od areálov jadrových elektrární!
Ďalšou nezodpovedanou otázkou ostáva, ako nahradiť straty v produkcii elektrickej energie po odstavení jadrových reaktorov na Slovensku. Ani enormný nárast budovania slnečných či veterných elektrární tento prepad nenahradí. Dôvodom je, ako som už spomenul vyššie, nízka efektivita a nekontinualita v produkcii. Je Slovensko naozaj taká bohatá krajina, aby si kupovala elektrinu zvonku? Nie sme už aj tak dosť závislí od Ruska?
Zviditeľnujete sa protestami proti výrobe elektrickej energie z fosílnych palív všeobecne. S tým sa dá súhlasiť, uhoľné elektrárne však majú niekoľkotisícnásobne väčší negatívny dopad na ľudí, ich životy a ekológiu, než jadrové elektrárne. Povedané rečou priamej štatistiky, ak pomocou rozbíjania atómu získame určité množstvo elektrickej energie a zabijeme pritom jediného človeka, rovnaké množstvo eletrickej energie v prípade spaľovania uhlia zabije viac ako 4025 ľudí! Stálo by za to si pozrieť aktuálne štatistiky, a neoháňať sa zastaralými či imaginárnymi, čo myslíte?

tabuľka dopadov technológií získavania energie.

Taktiež množstvo energie a paliva, spotrebovaného pri doprave miliónov ton uhlia sa nedá ani zďaleka porovnať s množstvom energie a paliva na dopravu stovák či tisícov ton jadrového paliva. To je jednoduchá matematika.
Hodnota toxicity toho či onoho odpadu po zhorení paliva na výrobu energie je veľmi diskutabilný pojem – aj keď odpad z jadrových elektrární je nebezpečnejší pri priamom styku s pokožkou či človekom, práve preto sa s ním nakladá nepomerne dôslednejšie a opatrnejšie – a je teda v konečnom dôsledku ďaleko bezpečnejší. Kým uhoľná elektráreň vyprodukuje ročne státisíce ton toxického popolčeka (pričom nerátam tie megatony oxidov uhlíka a síry, vypustené do atmosféry), jadrová je na úrovni niekoľkých desiatok až stovák. Jadrový odpad je kompaktný, prísne kontrolovaný, sledovaný, uskladňovaný… A s výhľadom do budúcnosti recyklovateľný. Uhoľný popol sa naproti tomu skladuje v obrovských množstvách na otvorených priestranstvách, vyplavuje dažďom, roznáša vetrom… A nedá sa použiť nijak, ani ako hnojivo, obsahuje dlhý zoznam prvkov a ťažkých kovov toxických pre ľudí a životné prostredie. A všetci to dýchame.
Popol z uhoľných elektrární sa teda využiť už nedá, jadrový odpad áno. Uznám, pri použití súčasných technológií je získavanie znovu-použiteľného paliva z vyhoreného proces náročný a drahý, najmä v porovnaní s cenou a dostupnosťou paliva, získaného priamou ťažbou. Ale všetko sa vyvíja. Moderné reaktory dokážu pracovať s ďaleko chudobnejším palivom než staršie generácie. Sú úplne odlišných konštrukcií a aj neporovnateľnejšie bezpečnejšie, než reaktory z obdobia Černobyľu. Napriek tomu dodnes strašíte ľudí ďalšími „černobyľmi“.
Pravdepodobnosť úmyselného zničenia či poškodenia reaktoru, elektrárne či jej akejkoľvek kľúčovej časti sa rovná nule – či už zvonku alebo zvnútra. Bezpečnostné opatrenia všade v areáli sú veľmi prísne, o neoprávnenom vstupe alebo činnosti v niektorej časti elektrárne ani nehovoriac. A podmienky sa stále sprísňujú! Zneužitie jadrového odpadu alebo materiálov na vojenské použitie je imaginárny strašiak. Množstvo čerstvého paliva, vsadeného do reaktoru by nestačilo ani na výrobu jedinej bomby! Nieto ešte pomocou extrakcie z vyhoreného paliva. Rovnaké spojenie s vojenským zneužitím by sa dalo predsa namietať aj v prípade uhlia – to je totiž základnou surovinou pri výrobe pušného prachu!
Samozrejme, žiaden systém nie je dokonalý ani absolútne bezpečný a už vôbec nie ekologický. Aj pri montáži solárnych panelov môžete z tej strechy spadnúť a zlámať si väzy. Výroba panelov pre solárnu elektráreň tiež spotrebuje kovy, plasty, energiu, ich doprava a prevádzka spotrebuje ďalšiu naftu, uhlie, plyn a pod. Ani „ekologické“ vodné elektrárne nie sú bohvieako bezpečné. Ako príklad stačí uviesť haváriu v Banqiao v Číne v 1975-om, kde zahynulo zhruba 26tis. ľudí alebo pomerne nedávnu haváriu v ruskej elektrárni Sajano-Šušenskaja, kde zahynulo 70 ľudí (zhruba rovnaký počet životov si vyžiadal černobyľ). Nehovoriac o tom, že priehrady sú často aj vojenským terčom a proti teroristickému útoku sú chránené podstatne menej, než atómové elektrárne a priľahlé objekty. Dopad na vodný a priľahlý ekosystém takto regulovaných a umelo vytváraných nádrží je taktiež nezanedbateľný.
Musím spomenúť aj ďalší neoddiskutovateľne pozitívny efekt jadrovej energetiky a súvisiaceho výskumu. Výsledky výskumov v oblasti nukleárnej fyziky, získané izotopy či objavené postupy sa využívajú stále viac a viac v prospech nás všetkých. Nukleárna medicína zachraňuje životy tisícom a zlepšuje zdravie miliónom a je úzko zviazaná s nukleárnou energetikou. Dá sa toto tvrdiť v prípade získavania energie akýmkoľvek iným spôsobom?
Pokiaľ by som to mal celé zhrnúť – ak sa chcete angažovať pre nejakú možnosť výroby elektriny naozaj rozumne, aktuálne a v súlade s dopadmi vo všetkých ohľadoch je (teda čo sa týka dopadu na ľudské životy, zdravie, ekológiu, prínosy v oblasti medicíny, možnosť regulácie výroby podľa potreby a spotreby) jadrová energia jednoznačným víťazom. Či sa vám to páči alebo nie. Netvrdím, že je čistá či absolútne bezpečná. Ani netvrdím, že je spásou pre našu civilizáciu naveky. To nie je koniec-koncov žiadna moderná činnosť ľudí. Ale je to najmenšie zlo, spomedzi všetkých, dnes alebo v blízkej (a reálnej!) budúcnosti, dostupných. Jadrová energetika sa dá prirovnať k leteckej doprave. Je rovnako na špici bezpečnosti, má najmenej obetí na celkový počet prepravených osôb. Napriek tomu, stačí jediná nehoda, havária, hoci aj bez obetí – a sú toho plné noviny, ľudia sa klepú strachom… Neoprávnene. Tradičnejšie spôsoby dopravy sú podstatne menej ekologické a aj životu nebezpečné. Rovnako ako tradičné postupy získavania energie.
Na úvodnej stránke greenpeace.org je veta „We do not need nuclear energy, coal, or oil to power a modern society.“ Bohužiaľ, je to veľká nepravda. Žiadna výroba, ani tej sebemodernejšej technológie na ekologické využitie obnoviteľných zdrojov energie sa nezaobíde bez využitia fosílnych palív. Kovy, kremík, ušľachtilé materiály, počítačové čipy, guma, plasty a miliarda ďalších vymožeností modernej doby – tam všade je nutná ropa, uhlie, plyn… Aj vy na svoje ciele a propagáciu používate počítače, modernú techniku, automobily, internet a elektrinu – to všetko pri výrobe spotrebovalo a na každodennú prevádzku spotrebúvava fosílne palivá. Niet vyhnutia. Jedine snáď život na stromoch alebo v jaskyniach by si nevyžadoval žiadne fosílne palivá, či iné aktivity s negatívnym dopadom na ekológiu. Tam sa však nevráti nikto.
Budúcnosť Greenpeace vidím podstatne lepšie ako vítaného a prizývaného spolupracovníka pri zavádzaní nových technológií či zariadení v oblasti energetiky, ktorý prichádza s kreatívnymi a podnetnými návrhmi. Doterajšou činnosťou v zmysle „bojkotovať čo sa dá“ však zo seba robíte len nevítaného krikľúňa a odmietaný subjekt kamkoľvek vkročíte. O čo viac by ste prospeli celej spoločnosti, ak by ste napr. v prípade ťažby a spracovania uránu na území Slovenska spolupracovali a prispievali rozumnými pripomienkami, ako danú činnosť posunúť do prijateľnej a prospešnej podoby pre všetky strany, než len tvrdohlavým protestom!?! Energetická nezávislosť Slovenska spolu s rastom zamestnanosti a ekonomiky nie je dostatočná motivácia? Už ste zabudli na plynovú krízu a jej dopady?

Preto vás vyzývam, aby ste PRESTALI STRAŠIŤ A ZAVÁDZAŤ VEREJNOSŤ! Je to absolútne neadekvátne, detinské a kontraproduktívne konanie. Svojimi aktivitami a používaním nezmyselných, prípadne zastaralých argumentov totiž priamo zhoršujete celú situáciu v oblasti energetiky, ekológie a zdravia obyvateľov! A nielen na Slovensku.

Taktiež vyzývam aktivistov Greenpeace, aby svoju činnosť zamerali viac na efektívnu a cielenú spoluprácu so všetkými zúčastnenými subjektami pri užitočných projektoch v prospech budúcnosti ľudstva v oblasti energetiky, než na neproduktívne hulákanie, bojkot či zbieranie podpisov.

 

Ďakujem za pochopenie a pozornosť.

Použité zdroje informácií (nie kompletný zoznam):

http://www.greenpeace.org

http://www.worldcoal.org/coal/uses-of-coal/coal-electricity/
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070930191518AA7yWqo
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_grids
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_station
http://www.cbsnews.com/stories/2009/10/01/60minutes/main5356202.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel_power_station
http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_nuclear_disasters_and_radioactive_incidents
http://nextbigfuture.com/2011/03/lifetime-deaths-per-twh-from-energy.html
http://www.hybrid.cz/test/elektromobilu-peugeot-ion
http://www.hybrid.cz
http://www.nextgreencar.com/news-item.php?Record-low-for-new-car-CO2-emissions
http://www.epa.gov/oms/climate/420f05001.htm
http://referaty-seminarky.sk/transmutacia-jadroveho-odpadu/
http://www.epa.gov/oms/consumer/f00013.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam
http://en.wikipedia.org/wiki/Sayano%E2%80%93Shushenskaya_Dam
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8393984/Safe-nuclear-does-exist-and-China-is-leading-the-way-with-thorium.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors
http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm
http://www.seas.sk/_cms_/_files/838/T011101.htm
http://www.physics.ox.ac.uk/nuclearsafety/webpptMay07.pdf
http://nextbigfuture.com/2011/03/global-health-risks.html
http://www.thorium.tv/en/thorium_reactor/thorium_reactor_1.php
http://nextbigfuture.com/2011/03/health-problem-of-uranium-miners-was.html
http://www.autoweek.cz/trendy-presun_priorit-553
www.euractiv.sk
http://www.seps.sk/zp/index.htm
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/nuclear-power-accidents

Akcia „Som za slušné Slovensko“ – výsmech občanovi

10.03.2018

Nebudem rozoberať čo sa stalo, prečo, prípadne aké akcie sa v následnosti na danú udalosť dejú. Dokonca sa zdržím hodnotenia či názoru kto by sa tým mohol byť atď. Udivuje ma však nekonečná viac »

Merkelová ako novodobý Hitler – pokračovanie

24.02.2018

Pred cca 2.5 rokmi som napísal úvahu na tému imigrácie a nebezpečenstva bezbrehej nelimitovanej "lásky" voči akémukoľvek imigrantovi. Len preto, že niekto prehlási, že je z vojnovej oblasti viac »

Cestami a necestami po Iráne – 9. diel (Masuleh, Qazvin, Karaj a Istanbul)

19.12.2017

Ráno som vstal už pred siedmou. Dosýta vyspatý, odpočinutý. Keď som vystrčil hlavu zo stanu, Asar už bola hore a zamávala mi. Fíha, ona vstala skôr ako ja? To čo sa deje? Ale zrejme bolo viac »

Maďarsko, protest, Budapešť

Protesty Maďarov proti zákonníku práce i Orbánovi pokračovali

16.12.2018 21:59

Maďarský parlament v stredu prijal kontroverznú novelu zákonníka práce.

sanitka, záchranári, prvá pomoc

Dievčatko z Revúcej privalil televízor, nešťastie neprežilo

16.12.2018 20:52

Maloletá na seba televízor pravdepodobne stiahla.

Belgicko, Brusel, protest, migračný pakt,

V Bruseli protestovali tisíce ľudí proti migračnému paktu

16.12.2018 20:04

Polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn aj vodné delá.

sucho, pôda, zem

Farmári sa sťažujú, že nedostali odškodné za sucho v roku 2017

16.12.2018 19:00

Napriek sľubom vláda zatiaľ neposkytla stovke najviac postihnutých farmárov suchom v roku 2017 sľúbenú pomoc, tvrdia farmári.

magy

osobný blog o cestovaní a živote

Štatistiky blogu

Počet článkov: 52
Celková čítanosť: 135802x
Priemerná čítanosť článkov: 2612x

Autor blogu

Kategórie