Založ si blog

Satanské 666 v čiarových kódoch

Celý náš svet je zamorený negatívnymi energiami a akoby toho nebolo dosť, ešte sa sami navzájom manipulujeme v mene Satana. Dokonca sme zašli tak ďaleko, že sme si satanské 666 zakódovali do čiarových kódov na tovaroch a tento satanský kód je do potraviny vypálený v okamihu zoskenovania čiarového kódu laserom pokladničnej čítačky a energeticky ho úplne znehodnotí. Inými slovami ste si kúpili produkt so symbolmi satana a energeticky veľmi nízkej vibrácie, ktoré vkladáte do tela.
Jediné, čo stačí spraviť, je zamaľovať fixkou trčiace dvojčiarky na začiatku, strede a konci čiarového kódu, lebo práve tie slúžia ako tzv. anténa na vysielanie negatívnej energie a znehodnotenia obsahu skenovaného obalu.
Ako Vám znejú tieto slová? Vierohodne? Alebo úplne šialene?

 

To nechám na každom z vás. Ja predložím svoje vysvetlenie, ako kódovanie v čiarových kódoch funguje a prečo sa autor hypotézy z prvého odstavca o satanských anténach v čiarových kódoch mýli. Tu je jeho kompletný článok. A na rozdiel od vyššie spomínaného tvrdenia to svoje podložím vierohodnými zdrojmi a popismi, kde si to každý môže overiť, či je to tak.

 

Táto hypotéza ohľadom zakódovaných ´satanských´ šestiek naráža na jednu zásadnú chybu. Resp. nepochopenie skutočnosti, ktorú sám autor vo svojom článku síce spomenul, ale vzápätí nepochopiteľne (alebo žeby zámerne?) prehliadol, hoci je to práve pre túto situáciu dôležitý a kľúčový fakt.

V texte citácie som modrou označil časť, ktorá popisuje zásadnú skutočnosť ohľadom kódovania a ktorú autor spomína, ale vzápätí prehliada či skôr mylne interpretuje a tým pádom na základe omylu z tejto chybnej interpretácie (červená časť) zakladá celú svoju ďalšiu argumentáciu.

 

Citácia:


Obecně je známo:
EAN je nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. Tento čárový kód může užívat každý stát zapojený do systému EAN UCC. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8, pro označování rozměrově malých výrobků) nebo 13 číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní – ověřuje správnost dekódování. Číslice jsou pro dualitu uvedeny ve dvou polích, která jsou jak zleva tak zprava ohraničena dvěma čarami s číslicí 6. Na začátku, uprostřed a na konci EAN kódu. Číslice ve dvou polích jsou ohraničeny tedy 666 – Jsou to ty prodloužené čáry, směrem dolů. Hned se zeptám, proč tam neuvedli číslo 555 vždyť to je jednoduché a samozřejmě možné. Dochází vám nyní důsledky celého kódovacího systému?


Koniec citácie.

 

Nasleduje už len vyvodzovanie (nesprávnych) dôsledkov na základe tejto chybnej interpretácie.

 

Poďme sa na to teda pozrieť:

Základný a zásadný fakt ohľadom kódovania čísiel v čiarovom kóde je nielen to, čo sám autor veľmi zjednodušene spomenul, že číslo tvoria dve čiary a dve medzery, ale najmä to (čo už nespomenul!), že táto kombinácia musí byť z binárneho pohľadu 7-miestna. Teda úlohu tu zohráva aj šírka medzier a čiarok. V konečnom súčte ich tam musí byť 7. Teda 7 pozícií, na ktorých sa striedajú jednotky (čiara) a nuly (medzera). V ďalšom texte pre prehľadnosť uvádzam medzeru ako „m“ a čiarku ako „č“ a zároveň aj binárny tvar.

 

Ohraničenie čiarového kódu (domnelými šestkami) je tvorený dvoma zvislými tenkými čiarami s hrúbkou 1 bit a s medzerou medzi nimi, rovnako s hrúbkou 1 bit. Teda 3-bity v tvare 1č-1m-1č ´101´. V strede čiarového kódu je 5-bitový: 1m-1č-1m-1č-1m ´01010´. Tieto kódy sa nazývajú „marker“ (po našom „značkovač“) a nepredstavujú ŽIADNU číselnú hodnotu. Aj keď dve 1-bitové tenké čiarky medzi ktorými je rovnako 1-bitová medzera majú podobnosť s číslicou šesť u 2 z 3 typov kódovaní, týmto markerom chýba základná vlastnosť platného kódovania číslic v čiarovom kóde: a to je jeho 7-miestnosť! Ešte raz pre zopakovanie – koncové markery sú totiž len 3-miestne a prostredný 5-miestny. Je to zámerne tak, aby nedošlo ani k náhodnej zámene s hocijakou číslicou vo zvyšku čiarového kódu. TU je obrázok, kde je to pekne znázornené. Takže aby kombinácia čiarok a medzier mala nejakú číselnú hodnotu, musí byť presne 7-miestna (ani viac ani menej), preto pre platné zakódovanie šestiek nestačí ani 3-, ani 5-miestny kód. Pre typ kódovania G je šestka reprezentovaná „4m-1č-1m-1č ´0000101´“, pre R je to zrkadlový obraz G-čka, teda „1č-1m-1č-4m ´1010000´“ a pre kódovanie L je „1m-1č-1m-4č ´0101111´“.

 

Tu je kompletná tabuľka všetkých čísiel a typov kódovania:

Encoding of the digits
Digit L-code G-code R-code
0 0001101 0100111 1110010
1 0011001 0110011 1100110
2 0010011 0011011 1101100
3 0111101 0100001 1000010
4 0100011 0011101 1011100
5 0110001 0111001 1001110
6 0101111 0000101 1010000
7 0111011 0010001 1000100
8 0110111 0001001 1001000
9 0001011 0010111 1110100

 

Kódovanie skutočných šestiek

v G zápise: 0000101
v R zápise: 1010000
v L zápise: 0101111

a ako vyzerajú markery?

marker prvý: prázdna zóna + 101
marker uprostred: 01010
marker posledný: 101 + prázdna zóna

Rozdiel je snáď viditeľný a pochopiteľný okamžite.

(Podrobnejšie vysvetlenie a popis nájdete na anglickej Wiki. Bohužiaľ česká aj slovenská verzia je tak strohá, že ju uvádzať nemá význam)

 

No a ďalej už ani niet vlastne čo dodať. Satanské šestky ani antény sa nekonajú, a tým pádom sú všetky ostatné argumenty, ktoré si pán Tomáš Marný (a jeho prívrženci) na základe tohoto nesprávneho výkladu fungovania čiarového kódu vycucal z prsta, úplne irelevantné a nesprávne. Žiadne vypaľovanie negatívnej energie do potravín pomocou nejakých zlých šesť-šesť-šesť bu-bu-bu energií, žiadna zmena molekulárnej podstaty potraviny, ani jej energetickej hladiny, rezonancie alebo nazvite si to ako chcete. Samé bludy.

Navyše zmena molekulárneho usporiadania kyseliny askorbovej (L spin na D spin) len púhym pôsobením skenovacieho laseru na zlomok sekundy a dokonca cez nepriehľadný obal, v ktorom je uložený produkt s obsahom tejto kyseliny (teda nejaký vitamínový prípravok)? Fíha, to už chce riadnu dávku drzosti, nevedomosti alebo jednoducho totálnej ignorancie.

Pán Tomáš Marný navyše zabúda (alebo prehliada) to, že EAN kód (a jeho najpoužívanejšia verzia EAN-13) nie je jediný typ čiarového kódu. Je tu UPC-A, UPC-E a kopec ďalších, ktoré (rovnako ako EAN-13) nemajú žiadne satanské šestky a teda ani nejaké „antény“. Mnoho nových produktov už používa QR kód, ktorý laserom nie je možné čítať, číta sa zosnímaním kamerou, teda v podstate „vyfotografovaním“. Celkom som zvedavý, s akou hypotézou príde v prípade týchto kódov, akéže čertovské zaklínadlá sú podľa neho zabudované tam… „Budliky-budliky-tu-máš-rakovinu“?

 

Bohužiaľ, toto nie je prvý a zrejme ani posledný článok „o pravde“, ktorý dnes predkladajú títo novodobí „spasitelia“ s láskou a úsmevom na tvári v mene očisty od zla dnešnej doby. V jednom s nimi súhlasím: elektronizácia, industrializácia, automatizovanie výroby a produkcie potravín a produktov spotrebného charakteru spolu s vysoko-inteligentným obsahom programov v televízii a niekoľkými podozrivými udalosťami môže v niekom vyvolať pocit, že to všetko ohlupuje, robí ľudí závislejšími na tomto systéme, menej slobodných. A rovnako som si vedomý toho, že existujú veci medzi nebom a zemou, na ktoré súčasná veda nestačí. Ale aby to bol zámer na ovládnutie všetkých ľudí na Zemi, ich zotročenie a zošnurovanie do jarma novodobého otroctva v štýle „drž hubu a krok, pracuj, plať účty a hlavne sa na nič nepýtaj“ nejakého supertajného spolku???

Že mnohé výdobytky dnešnej doby majú viac negatívny než pozitívny dopad na ľudí a spoločnosť, je tiež neoddiskutovateľný (a pomerne ľahko dokázateľný) fakt. Ale nemôžem súhlasiť s tým, že by to bol cielený zámer nejakej tajnej skupinky, bez ohľadu na to či sú to Ilumináti, slobodomurári, židia alebo zelení s tykadielkami. Prípadne strojov a my všetci žijeme v Matrixe.
Ak to tak aj náhodou je, zatiaľ nikto nepriniesol vierohodný dôkaz a tí, čo sa to dokázať snažia, majú vo svojej argumentácii toľko chýb (ako v prípade týchto satanských šestiek), až je to zarážajúce.

 

Aby ste sa nemýlili – rád sa pridám k čomukoľvek, čo aspoň trochu zmierni dopady tejto konzumnej doby na nás, na svet a prírodu okolo nás, na zvieratá a samozrejme budúcnosť. Osobne sa tiež neradím k ovciam, ktoré uveria prvej veci, ktorú dostanú na podnose, nech znie akokoľvek vierohodne. Rád podrobujem tvrdenia kritickému skúmaniu, podobne ako túto hypotézu o satanských anténach v čiarových kódoch. A ejhľa, hneď zo začiatku tejto teórie zásadný omyl, ktorý rozpútava systémom padajúceho domina ďalšie omyly, lebo sa priamo odvíjajú od nesprávnej (alebo jednoducho vymyslenej) prvotnej interpretácie, aké kódy a čísla sú použité v čiarových kódoch. Som rád, ak niekto podobne ako ja neuverí hocičomu a podrobí tvrdenie skúmaniu. Ale prosím vás, ak už bojujete za dobro, robte tak aspoň so zdravým rozumom a nie s falošnými alebo úplne nesprávnymi argumentami! V takom prípade je totiž taká snaha kontraproduktívna.

 

Pravdivosť zatiaľ žiadnej konšpiračnej hypotézy nebola potvrdená nezávisle a vierohodne na tom, kto ju vytvoril, prípadne skupine ľudí, ktorí danú teóriu vykresľujú ako „pravdu“. Bez ohľadu na to, či tí, čo ju vytvorili sa len nudili, alebo sa snažili tento svet zlepšiť. Konšpiračné hypotézy (od chemtrails, cez stroskotanie Titanicu lebo to bol údajne poisťovací podvod, zhodenie dvojičiek v N.Y. ako zámer vlády USA a dokonca aj to, že Zem je plochá(!!!) a všetky vlády sveta nám to zamlčujú, až po túto hypotézu so satanskými anténami v čiarových kódoch) totiž nepopisujú realitu, ale pokrivený a úplne prekrútený pohľad na časť skutočnosti, prípadne na úplne vymyslenú konštrukciu a navyše doplnený o zjavné omyly, polopravdy či zamlčovania iných dôležitých faktov a skutočností  – a tým pádom k ničomu neprispievajú ani nepomáhajú.

Inými slovami – použijem čo sa mi hodí do toho, čo chcem dokázať ja a čo sa mi nehodí, to jednoducho odmietnem alebo opäť vysvetlím tak, aby to sedelo pre môj zámer. Pre ilustráciu je tu obrázok, ktorý veľmi zjednodušene vyjadruje rozdiel medzi správnym vysvetlením reality a konšpiračným (jednostranným) pohľadom na tú istú vec.

Konšpiračné hypotézy poskytujú iba obmedzený, vysoko zaujatý a teda nesprávny pohľad na realitu. Podobne ako 2D projekcia z obrázku znázornená žltým alebo modrým nasvietením. Realitou je však trojrozmerný valec. Pozorovateľ, ktorý sa oprie o to, čo vidí iba z jeho uhla (napríklad kruh) a berie to ako komplexnú realitu (teda odmieta štvorec a ostatné perspektívy pohľadu na tú istú vec), je v podstate obmedzenec. Niektorí to majú vrodené, tých ľutujem, ale niektorí to robia schválne a v takom prípade neviem, či sú hodní mojej ľútosti, alebo si zaslúžia prefackať (najlepšie lopatou). A či by aj to vlastne aj pomohlo, lebo ako mám skúsenosti, niekedy nepomáha nič a v záujme vlastného zdravia je dobré sa im len vyhýbať a nechať ich plávať v ich vlastných sra… ehm… fantazmagóriách.

Cestami a necestami po Iráne – 9. diel (Masuleh, Qazvin, Karaj a Istanbul)

19.12.2017

Ráno som vstal už pred siedmou. Dosýta vyspatý, odpočinutý. Keď som vystrčil hlavu zo stanu, Asar už bola hore a zamávala mi. Fíha, ona vstala skôr ako ja? To čo sa deje? Ale zrejme bolo viac »

Cestami a necestami po Iráne – 8. diel (Kaspické more a jazierka Badab Soort)

11.12.2017

Ráno sme z hotela Qaboos v Gonbade zmizli tak rýchlo, ako sa len dalo. Raňajky sme si dali pri ceste smerom ku Kaspickému moru, kam sme mali namierené. Ako som písal skôr, v Iráne sú ulice, kde viac »

Cestami a necestami po Iráne – 7. diel (Mashhad a Belgheis)

04.12.2017

Pri ťavách som spal len zopár hodín. Spánok bol osviežujúci, tak ešte za hlbokej tmy som pokračoval v ceste. Dlho mi to ale nevydržalo, tak som to po niekoľkých hodinách opäť zapichol kúsok viac »

Sergej Lavrov

Rusko je ochotné hlasovať za rezolúciu OSN o prímerí v Sýrii

23.02.2018 17:03

"Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN, vyhlasujúca 30-dňovú prestávku v bojoch z humanitárnych dôvodov, by mala začať okamžite platiť," povedal Sergej Lavrov.

Palestína, izrael, protest

Reuters: Veľvyslanectvo USA v Izraeli presunú do Jeruzalema pravdepodobne v máji

23.02.2018 16:45

Náklady, spojené s presunom veľvyslanectva by mohol - aspoň čiastočne hradiť - kasínový magnát Sheldon Adelson.

prezident Andrej Kiska

Kiska: Povinné e-schránky pre mimovládky sa posúvajú na február 2019

23.02.2018 16:37

Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Ricgard Raši

Raši: Predpokladám, že ÚS rozhodne o volebnej sťažnosti po vyšetrovaní polície

23.02.2018 16:26

Sťažnosť podal Raši na základe podnetu člena volebnej komisie v Zemplínskej Širokej, kde mal dostať 88 hlasov, no podľa výsledkov nedostal ani jeden.

magy

osobný blog o cestovaní a živote

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 112960x
Priemerná čítanosť článkov: 2259x

Autor blogu

Kategórie