Založ si blog

Krajniak – Ako (ne)vyriešiť rómsky problém za 2 roky

Dobrý deň pán Krajniak.

Bohužiaľ Váš návrh sa dá charakterizovať presne tým, čo ste sami spomenuli: Myslel to dobre, zlyhala realizácia. Celý Váš návrh vychádza z úplného nepochopenia ako samotnej mentality a komunity rómov, tak z dôsledkov alebo nekompletnosti Vašich návrhov. Dovoľte mi to vysvetliť.

1. Zrušenie nelegálnych stavieb na cudzích pozemkoch.

 

Zrušiť áno, ale čo ďalej? Kupovať pozemky a v podstate ich darovať ľuďom, ktorí nikdy riadne nepracovali a takmer so železnou istotou pracovať nebudú a navyše za peniaze daňových poplatníkov, ktorí tie dane zaplatli z vlastnej práce – to je na lynč. Neviem, či by ste mali odvahu alebo šancu sa potom ešte bez riadnej ochrany ukázať na verejnosti. Mladým rodinám s deťmi kdekoľvek zo Slovenska, nielen z chudobnejšieho východu, ktorí pracujú, sú vzdelaní, ale ceny a podmienky na Slovensku ich dusia (plat, nájmy, ceny nehnuteľností, dane, ne-vymožiteľnosť práva atď.) nikto zadarmo nedá ani zopár metrov štvorcových pozemku, dokonca ani ten smiešny obytný kontajner. A zdôrazňujem, že hovorím o ľuďoch slušných, pracovitých, perspektívnych, ktorí nielen svojou prácou prinášajú a prinesú reálne materiálne hodnoty pre túto krajinu, ale aj zodpovednou výchovou svojich detí budujú solídny základ budúcich generácií! Ten, ktorý od neprispôsobivých (cigánov) nikdy neuvidíte. A vy tomuto (pardon za označenie, ale lepšie sa to napísať nedá) spoločenskému a ekonomickému odpadu chcete darovať pozemok, bývanie… Spýtam sa takto: zbláznili ste sa úplne alebo len totálne?

Garantujem Vám, že darovaním pozemkov a ďalších stavieb na bývanie by ste problém s nelegálnymi rómskymi stavbami a s touto komunitou nevyriešili. Ani za dva roky ani za dve desaťročia. Stalo by sa presne to, čo ste písali sám:
chudákom, by ste v podstate darovali ľahkú „výhru v lotérii“. A nie 90, ale 99 percent z nich bude do dvoch rokov znovu úplne na mizine, pozemky zdevastované, obytné kontajnery súce akurát tak do šrotu. Vaše hrozby že kto to zničí pôjde do basy sú na smiech. Pohrozte orlovi, že za trest mu odopriete mrkvu a petržlen. Ako asi dopadnete…

Prečo? Lebo peniaze ani darovanie materiálnych vecí im nepomôže, ak nezmenia svoje návyky, svoj štýl života. A ten nezmenia na Váš pokyn adovolím si tvrdiť, že ho nemajú chuť zmeniť vôbec. Nespravila s nimi nič Mária Terézia, ani komunisti, ani žiadna ponovembrová vláda, aj keď vytvorila krátkodobé riešenia a to dokonca s odborníkmi a ľuďmi priamo z ich vlastnej komunity. Dopadlo to tak, ako vidíte aj sám. Drvivá väčšina týchto rôznych spolkov, inštitúcií a združení na pomoc rómom buď dávno neexistuje, alebo nefunguje, či vykazuje len mizivé reálne výsledky (nie tie prezentované na papieroch a výkazoch, také čísla si vymyslím sám za pár minút) v hrubom nepomere na vynaložené náklady.

Ale poďme ďalej.

Internátne kontajnerové školy pre rómske deti

A rodičia ich budú môcť každý deň navštevovať… Hmm… A domyslel ste do dôsledkov tento „geniálny“ nápad? Kto bude preplácať cestu tým rodičom? Deti nemôžu cestovať samy… Takže to máme buď kontajnerové internátne školy v bezprostrednej blízkosti tých osád (čo popiera samotný účel tohoto nápadu), alebo vo vzdialenosti, keď rodič musí v nedeľu to dieťa do internátnej školy priviezť, a vrátiť sa domov aby v piatok opäť cestoval na internát vyzdvihnúť dieťa a vrátiť sa s ním domov do osady. A môžete si byť viac než istý, že si preplatenie cestovného nárokovať budú a budú robiť okolo toho taký cirkus (že im niekto berie deti preč na celý týždeň a oni sú donútení 2x týždenne cestovať tam a späť a kto im to zaplatí…), až zistíte, že z tých 80 miliónov je aj trojnásobok. Mimochodom, tie ceny za internátne školy sú iba za postavenie, alebo sú v tom aj celkové ročné náklady? Teda aj energie, platy špecializovaných pedagógov a vychovávateľov (som naozaj zvedavý, kde chcete zohnať na každú takú školu aspoň 5-6 ľudí, to je minimálne 1000-1200 špecializovane kvalifikovaných ľudí), tým cestovným, stravovaním (takže aj kuchyňa, kuchári, zásobovanie atď). Opäť – nápad pekný, ale nedomyslený do dôsledkov a vo finále nerealizovateľný.

Poďme ďalej.
Robotnícke ubytovne pre Rómov na verejnoprospešných prácach.

Ak som to dobre pochopil, tak chcete 50 tisíc rómskych mužov oddeliť od ich rodín, žien a detí na rôzne dlhé obdobia. A poviem to rovno… aj od sexu.

Toto je hrubé nepochopenie mentality a zvykov či potrieb týchto ľudí. Kým takéto dochádzanie za prácou a oddelenie od rodín nie je problém u „bielych“ (pardón za výraz), tak u tejto komunity predstavuje neriešiteľný problém. Stali by sa dve veci. Buď by sa tie ženy a deti premiestňovali za mužom na tie ubytovne (a mali by ste z tých ubytovní veľmi rýchlo ďalšie špinavé a hlučné getá a osady), alebo by nikam nešli. O tom, čo títo jednoduchí ľudia dokážu, keď sa im nedostáva základných potrieb (teda aj sexu) Vám asi ťažko budem vysvetľovať. Treba vidieť a zažiť. Minimálne vzrast kriminality tam, kde by takéto ubytovne boli, by celý projekt pochoval veľmi rýchlo.

Zvýšenie počtu policajtov pri rómskych osadách? To je kontraproduktívne, je to opäť len ďalšie represívne opatrenie. Načas ochránite ľudí okolo, ale nezmeníte návyky a správanie rómov z komunity. A akonáhle dôjde ku škrtom v nákladoch (napr. zmenou vlády), tieto policajné zložky a hliadky budú zrušené a sme tam kde sme boli. Žiadna zmena, len krátkodobé riešenie problému, ktorý má ale úplne iné dimenzie.
Skúste sa zamyslieť, pán ne-štandardný politik, kde robíte chybu. Podceňujete súdržnost rómskej komunity, ich návyky a zvyky, ich mentalitu a Vaše riešenia ste vytváral na základe vzorcov správania sa alebo zvykov slušnej väčšiny. V realite by to vôbec nefungovalo. Uchýlil ste sa k rýchlemu riešeniu, za rok, či dva, ktoré by krachlo podobne, ako všetky predchádzajúce, ktoré sám kritizujete. Akýkoľvek zmysluplný návrh nemôže počítať s riešením v horizonte mesiacov či rokov. Desaťročia možno. Výsledky nebudú viditeľné hneď, ale budú podstatne TRVALEJŠIE a nielen smerom do rómskej komunity.


Aby to ale malo zmysel, je nutné ísť na to opäť systematicky – teda najprv spomenúť a analyzovať rozdiely medzi väčšinovým (ak chcete tak bielym) obyvateľstvom a touto neprispôsobivou menšinou.
Prvým a v podstate základným, od ktorého sa odvíjajú prakticky všetky ostatné, je mentalita. Tú nezmeníte. Nemôžete z mäsožravej pumy, zakrádajúcej sa nečakane napadnúť korisť spraviť pokojne hompáľajúceho sa bylinožravého medvedíka koalu ani z hrmotného slona tichú sovu.
Ich hygienické návyky a potreby sú rovnako diametrálne odlišné a aj keď tu by sa čo-to zmeniť dalo, nedúfajte v zázrak. Oni to k svojmu životu nepotrebujú.
Žijú v podstate úplne v pohode a symbióze v takom prostredí z bakteriologicko-zdravotného hľadiska, ktoré by Vás úplne odrovnalo. Inými slovami, špina a smrad pre nich nepredstavuje ani zďaleka taký problém ako pre nás, nevidia a nevnímajú ho ani zďaleka tak, ako to vnímame my. V dôsledku desaťročí až stáročí úplne odlišných zvykov, návykov a potrieb.
Sú to nomádi. Alebo ak chcete, túlavé, slobodné a neviazané nátury. V podstate úplne inak konštruované duše z hľadiska viazanosti na nejaké nehnuteľné zázemie. Aj preto doteraz všetky pokusy o pripútanie na jedno trvalé miesto a bydlisko zlyhali. Predpokladám že ste natoľko inteligentný, aby ste dokázali pochopiť, čo sa stane (alebo zostane) z divého zvieraťa, ak ho zavriete do klietky 2×2 metre.

Za peniaze, ktoré spomínate (340mil Eur) by sa dalo vytvoriť mnoho pracovných príležitostí pre týchto ľudí, viacero špecializovaných stredísk a vyškoliť pedagógov, sociálnych pracovníkov a ekonómov, ktorí, by danej komunite pomáhali, mnoho tried, a škôl pre deti, aj takých tých „internátnych“ kde by sa učili iným návykom. Rozhodne nie je múdre dávať im to, čo by ste normálnemu pracujúcemu človeku (ktorý by si to za svoju prácu a prospešnosť zaslúžil oveľa viac) nikdy nedali a ani nie je reálne separovať jednotlivých členov rodiny od seba, v snahe ich nejako „domestikovať“ či prispôsobiť.

Na jednej strane im musíte nechať ich slobodu a neviazanosť, na strane druhej im dať veľmi neoblomne najavo, že nemajú žiadne špeciálne privilégiá, nedostanú nič len tak zadarmo (ako bohužiaľ už dnes dostávajú) a platí na nich rovnaký meter, ako a kohokoľvek iného. Prečo mladá rodina s dvoma deťmi byt nedostane a musí si vziať hypotéku, zadĺžiť sa a makať, až sa z nich dymí? A rómom to dáme len tak? Lebo ideme riešiť ich „problém“???

Pochopte už konečne, že problém nie je ani tak to, čo robia oni, pokiaľ ich necháme slobodne sa túlať, ale to, čo robíme dlhé desaťročia až stáročia my v snahe násilne ich „civilizovať“, napraviť a domestikovať.

Veľmi užitočné informácie o tom nájdete na Wikipédii, obzvlášť v kapitole

Rómovia v Uhorsku a na Slovensku

Taktiež novšie zákony z r. 1927 na to pamätali. A nič.
Ako sám vidíte, problém s cigánmi je tu už niekoľko storočí, lebo už vtedy predstavovali problém. Každopádne ak sa dobre dívam a chápem písané, bol problém menší, kým ich nechali voľne sa pohybovať, neobmedzovali ich v remeslách a cestovaní. A celé sa to zhoršilo vo chvíli, keď ich chceli „civilizovať“. A vy tu idete navrhovať nejaké „trvalé“ riešenie za pár smiešnych miliónov a v horizonte roka či dvoch a opať podobným princípom scivilizovania a domestikácie.
Buď je Váš návrh výsledkom neskutočnej ignorancie a nepochopenia problému, alebo neskutočnej drzosti ďalšieho tupého politika vytĺcť opäť z nejakého problému politický kapitál tým, že zaútočíte na svojich politických protivníkov vytknutím nejakých domnelých chýb a navyše pri tom narobíte chýb ešte viac a Vami navrhované riešenie je opäť len pozlátko s prázdnym obsahom, nefunkčné riešenie. Ale hlavne že sme nejakú aktivitu vyvinuli, však???

Akcia „Som za slušné Slovensko“ – výsmech občanovi

10.03.2018

Nebudem rozoberať čo sa stalo, prečo, prípadne aké akcie sa v následnosti na danú udalosť dejú. Dokonca sa zdržím hodnotenia či názoru kto by sa tým mohol byť atď. Udivuje ma však nekonečná viac »

Merkelová ako novodobý Hitler – pokračovanie

24.02.2018

Pred cca 2.5 rokmi som napísal úvahu na tému imigrácie a nebezpečenstva bezbrehej nelimitovanej "lásky" voči akémukoľvek imigrantovi. Len preto, že niekto prehlási, že je z vojnovej oblasti viac »

Cestami a necestami po Iráne – 9. diel (Masuleh, Qazvin, Karaj a Istanbul)

19.12.2017

Ráno som vstal už pred siedmou. Dosýta vyspatý, odpočinutý. Keď som vystrčil hlavu zo stanu, Asar už bola hore a zamávala mi. Fíha, ona vstala skôr ako ja? To čo sa deje? Ale zrejme bolo viac »

sofia, migranti,

Migračný pakt OSN neratifikuje ani Estónsko

15.11.2018 22:34

Pakt by mali vlády oficiálne prijať na konferencii v marockom Marrákeši v decembri.

Brexit

Väčšina Britov je proti brexitu a chce druhé referendum

15.11.2018 21:59

Britská stanica Sky News zverejnila dnes nový prieskum.

putin, pence

Putin a Pence debatovali v Singapure o kontrole zbraní

15.11.2018 20:40

Putin povedal, že pokiaľ sa uskutoční očakávané stretnutie s Trumpom, budú spolu hovoriť aj o Sýrii, Severnej Kórei a Iráne.

praha, babiš, protest

'Andrej do krimu!', 'Nechcem z ČR Rusko!'. Praha žiadala Babišovu demisiu

15.11.2018 20:02, aktualizované: 21:51

Na Václavskom námestí sa zišlo asi 5-tisíc ľudí.

magy

osobný blog o cestovaní a živote

Štatistiky blogu

Počet článkov: 52
Celková čítanosť: 134139x
Priemerná čítanosť článkov: 2580x

Autor blogu

Kategórie